Predavanja prof. dr. Dine Mehmedbegović-Smith sa University College iz Londona

09.12.2020 - 11:20

Tokom mjeseca decembra 2020. i januara 2021. godine, u okviru programa prenosa znanja bosanskohercegovačkog iseljeništva, dr. Dina Mehmedbegović-Smith koja predaje na Institutu za obrazovanje, University College London, održaće per online predavanja studentima Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću. Predavanja se realiziraju u okviru projekta "Dijaspora za razvoj" pri Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i Vlade Švicarske u partnerstvu sa UNDP i IOM. 

Istraživanja dr. Mehmedbegović-Smith tiču se dvojezičnosti, tj. višejezičnosti, manjinskih jezika i pozicioniranja jezika u odnosu na dominantni jezik, njegovo nestajanje i političku moć. Dr. Mehmedbegović-Smith trenutno razvija interdisciplinarni rad s stručnjacima iz neuronauke s ciljem pružanja širih dokaza za zagovaranje kognitivnih prednosti dvojezičnosti u obrazovanju i cjeloživotnom učenju. Njen koncept "Zdrava lingvistička dijeta" inovativan je pristup učenju jezika, kao i njen pristup razvijanju interkulturnih vještina. 

Predavanja su otvorena za sve zainteresirane, a pristup prvim predavanjima omogućen je putem MS Teams platforme. Svi zainteresirani link za predavanja mogu dobiti putem maila dzalila.muharemagic@unbi.ba.  

Predavanja će biti održana u sljedećim terminima:
Srijeda 9.12.2020. (16h) Uvid u London kao globalni grad: Izazovi za obrazovni kontekst i edukatore
Ponedjeljak 14.12.2020. (16h) Angažiranje s jezičnom raznolikošću u globalnim gradovim: Zagovaranje politike i prakse „jezik bez hijerarhije“ u obrazovanju 
Srijeda 13.1.2021. (16h) Razvijanje interkulturnih vještina: Autobiografski pristupi djeci i odraslima 
Srijeda 20.1.2021. (16h) Održivost jezika u dijaspori: Roditelji kao najjača ili najslabija karika  
Srijeda 27.1.2021. (16h) Primjeri dobrih praksi iz škola u Velikoj Britaniji: Fokus na različitosti