Poziv za promociju istraživanja i inovacija Švicarske agencije za razvoj i kooperaciju SDC

29.02.2020 - 15:00

Švicarska agencija za razvoj i kooperaciju SDC otvorila je poziv za projekat Transform kao novi instrument za promociju istraživanja i inovacija za globalni održivi razvoj. Traže se obećavajuće inicijative koje ohrabruju istraživače iz Švicarske i sa Globalnog Juga i Istoka u okviru raznih sektora (vlade, civilnog društva ili privatnog sektora). SDC je zainteresiran za one inicijative koje obrađuju nadolazeća pitanja digitalizacije, migracija i preklapajućih, tj. interdisciplinarnih sektora.

Pozivni dokument je dostupan na zvaničnoj stranici SDC-a, na kojoj se nalaze i email kontakti. Rok za preliminarna pitanja je 13. mart 2020. dok je finalni rok 5. april 2020. godine.