Poziv za prijavu studenata UNBI na CEEPUS Summer school „Advanced communications and Global Impact“

26.10.2022 - 10:15

Pozivaju se studenti_ice Univerziteta u Bihaću da će prijave na ljetnu školu „Advanced communications and Global Impact“ a koja će se održati na Tehničkom univerzitetu u Gracu (Austrija) od 6. do 15. jula 2023. Projekt se odvija u sklopu CEEPUS mreže BG-1103-07-2223 “Modelling, Simulation and Computer-aided Design in Engineering and Management” u kojoj Univerzitet u Bihaću učestvuje kao partnerska institucija. Kako se radi o događaju sa interdisciplinarnim programom, studenti svih ciklusa studija i oblasti se mogu prijaviti za stipendiranje boravka. Iznos stipendije je 575 eura. Prijave je potrebno dostaviti Uredu za međunarodnu saradnju Univerziteta u Bihaću na e-mail adresu alma.bosnic@unbi.ba gdje se iskazuje interes za prijavu na gore navedu CEEPUS ljetnu školu, navodi se godina studija, prosjek ocjena, odsjek i fakultet na kojem se studira, zatim kratko motivaciono pismo na engleskom jeziku. Rok za prijave je ponedjeljak 7.11.2022. godine.