Poziv za mobilnost studenata Univerziteta u Bihaću

17.09.2021 - 12:50

U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je Konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na partnerskim univerzitetima u sklopu konzorcija "Marenostrum" u kojeme kao partneri sudjeluju Univerzitet u Algarveu, Univerzitet Nova Lisboa, Univerzitet u Evori i Univerzitet u Portu). Period boravka se odnosi na ljetni semestar 2020/2021. godine (od februara do juna 2021. godine).

Na Konkurs se mogu prijaviti studenti bachelor, master i PhD studija UNBI za opciju prakse. Ponuđene studijske oblasti dostupne su putem linka, a kontakt osoba dostupna je putem emaila

Ukupan broj stipendija je sljedeći: studenti za opciju prakse (Bachelor, Master, PhD) četiri (4) stipendije uz napomenu da je ovo ukupan broj stipendija namijenjen za četiri partnerska univerziteta iz BiH (Univerzitet u Bihaću, Univerzitet Džemal Bijedić u Mostaru, Univerzitet u Tuzli i Univerzitet u Sarajevu.

Stipendija za studente u mjesečnom iznosu iznosi 850 € + troškovi puta 360 € + osiguranje, dok za osoblje dnevnica iznosi 160 € + troškovi puta 360 €. Rok za prijavu je 31.10.2021. godine. Sve mobilnosti se moraju realizirati do 31.7.2022. godine.

Kandidati i kandidatkinje se prijavljuju putem online platforme Univerziteta u Algarveu (koordinatora konzorcija) gdje je potrebno registrovati se, a potom unijeti tražene podatke i dokumente.

Više informacija moguće je dobiti u Uredu za mađunarodnu saradnju UNBI telefonski (037243768) ili putem maila Alme Bosnić.