Poziv Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću

30.12.2022 - 13:00

Komisija za provođenje procedure konkursa za prijem u radni odnos na određeno vrijeme saradnika na Pravnom fakultetu Univerziteta u Bihaću, poziva kandidate_kinje na pismeni ispit koji će se desiti u četvrtak 5. januara 2023. godine u 11h na Pravnom fakultete Univerziteta u Bihaću (sala za sastanke). Kandidati_kinje su dužni_e pristupiti ispitu u tačno naznačeno vrijeme, u protivnom smatraće se da su odustali od učešća u konkursnoj proceduri. Na traženje Komisije, potrebno je pokazati važeći identifikacioni dokument a popis tematskih oblasti iz kojih će se polagati ispit su Zakon o visokom obrazovanja – prečišćeni tekst („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj 24/17, 15/20 i 24/21); Zakon o Univerzitetu u Bihaću – prečišćeni tekst („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj 24/17); Statut Univerziteta u Bihaću, broj: 01-1914/09 od 27.10.2009. godine i broj: 06-7883/16 od 8.12.2016. godine; Pravila studiranja na studiju prvog ciklusa, broj: 06-3667/19 od 27.06.2019 godine; Pravilnik o polaganju ispita na fakultetima / VŠ Univerziteta u Bihaću za studente koji studiraju u skladu sa Bolonjskim procesom, broj: 06-4344/10 od 30.12.2010. godine.