Poziv Pravnog fakulteta UNBI

17.05.2024 - 09:35

Podijeli:

Komisija za provođenje konkursne procedure i prijema u radni odnos na određeno vrijeme na poslove radnog mjesta,,Nastavnik u svim zvanjima" na naučnu oblast Međunarodno javno pravo i europske studije, na predmetima Međunarodno javno pravo I, Međunarodno javno pravo II i Diplomatsko i konzulamo pravo upućuje Poziv prijavljenom kandidatu na Javni konkurs, da pristupi pismenom ispitu u utorak, 21. maja 2024. godine u 10h u sali za sastanke Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću (Džanića mahala 68, Bihać).

Povezane vijesti
Konkurs Pravnog fakulteta UNBI (30.4.2024.)