Poziv na testiranje za prijem u radni odnos na Pedagoškom fakultetu

08.02.2021 - 16:00

Komisija Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću poziva na održavanje pismenog ispita za prijem u radni odnos na određeno vrijeme saradnika u zvanju asistent / viši asistent za područje Humanističke nauke, polje Jezici i književnost, grane Savremeni engleski jezik, Lingvistika engleskog jezika i Metodika nastave engleskog jezika na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću, u petak 12. februara 2021. godine u 10:30h u prostorijama Pedagoškog fakulteta. Detalji su dostupni u pdf-dokumentu.