Poziv kandidatima za održavanje pismenog ispita

01.02.2024 - 11:00

Obavještavaju se prijavljeni kandidati na Javni konkurs na radno mjesto  „Viši stručni saradnik na poslovima za projekte“ na neodređeno vrijeme uz probni rad od šest mjeseci, a koji je objavljen u dnevnim novinama Večernji list BH, i web stranici Univerziteta u Bihaću dana 30.12.2023. godine, a čije su prijave blagovremene i potpune, da će se pismeni ispit održati u ponedeljak 5. februara 2024. godine u 13h u Rektoratu Univerziteta u Bihaću (Ulica Pape Ivana Pavla II 2/2).

Pismenim ispitom će biti obuhvaćena materija iz opisa poslova radnog mjesta „Viši stručni saradnik na poslovima za projekte“; odredbe Zakona o visokom obrazovanju USK-a (Službeni glasnik USK, broj: 24/17 – prečišćen tekst 15/20 i 24/21); Statuta Univerziteta u Bihaću, broj: 01-1914/09 od 27.10.2009.; Izmjena i dopuna Statuta Univerziteta u Bihaću, broj: 06-7883/16 od 08.12.2016. godine; Zakon o radu (Službene novine FBiH, broj: 26/16, 89/18, 49/21 i 44/22; Pravilnika o radu Univerziteta u Bihaću – prečišćen tekst, broj: 01-3289/23 od 25.7.2023. godine: Pravilnik o sistemtizaciji i organizaciji radnih mjesta Univerziteta u Bihaću, broj: 01-439/2013 od 29.1.2013. godine. Kandidati su dužni predočiti ličnu kartu prije pristupanja pismenom ispitu, a oni kandidati koji ne pristupe pismenom ispitu ili odustanu od pismenog ispita, gube pravo daljeg učešća u konkursnoj proceduri.