Potpisan memorandum između Univerziteta u Bihaću i Univerziteta u Tetovu

02.07.2019 - 12:00

Podijeli sa:

U okviru partnerstva Rektorskog foruma Jugoistične Evrope i Zapadnog Balkana, odnosno potpisane Deklaracije univerziteta iz regije za uspostavljanje Zajednice sa ciljem saradnje i zajedničkog djelovanja u području nauke, visokog obrazovanja i transfera znanja, Univerzitet u Bihaću i Univerzitet u Tetovu su dana 2.7.2019. godine potpisali Memorandum o obrazovnoj i naučnoistraživačkoj saradnji. Vršilac dužnosti rektora prof. dr. Nevzet Veladžić se tokom četvrtog Rektorskog foruma održanog na Univerzitetu Crne Gore, u periodu od 23. do 24.4.2019. godine, susreo sa rektorom Univerziteta u Tetovu prof. dr. Vullnetom Ametijem, gdje su razgovarali o uspostavljanju međuuniverzitetske saradnje. Širenje međuuniverzitetske saradnje, saakcentom i strateškom orijentacijom na geografski prostor Centralne, Istočne i Jugoistočne Evrope, jeste od velike važnosti za ispunjavanje jednog od glavnih strateških ciljeva usvojenog dokumenta Strategije za internacionalizaciju Univerziteta u Bihaću 2018-2023. a odnosi se na promociju Univerziteta i povećanje njegove vidljivosti.