Postani evropski ambasador mladih na Zapadnom Balkanu

02.07.2020 - 11:30

Prilika za studente Univerziteta u Bihaću, kao i za sve mlade osobe u dobi između 18 i 29 godina koji žele doprinijeti pozitivnim promjenama u svojoj lokalnoj zajednici, državi, regiji, ali i EU. Young European Ambassadors Network ili Mreža mladih evropskih ambasadora Zapadnog Balkana dio je Regionalnog komunikacijskog programa EU za Zapadni Balkan i ima za cilj povezivanje mladih ljudi u regiji koji žele doprinijeti pozitivnim promjenama u svojoj lokalnoj zajednici, ali i šire. Kroz ovu inovativnu platformu mladi ljudi će imati priliku učestvovati u radionicama i treninzima vezanim za javne odnose, komunikacijske vještine, organizaciju događaja i sl. 

Poziv za članstvo u mreži je otvoren do 15. jula 2020. godine, nakon čega će u okviru mreže putem online glasanja biti odabrano 60 mladih ljudi iz čitave regije koji će biti imenovani za Young European Ambassadors, odnosno mlade evropske ambasadore za Zapadni Balkan. Prijava se vrši putem web stranice https://www.webalkans.eu, gdje su dostupni svi detalji vezani za način i uvjete prijave. 

Svi zainteresirani studenti dodatne informacije i pomoć pri prijavi mogu dobiti i u Uredu za NIR i međunarodnu saradnju Univerziteta u Bihaću.