Posjeta studenata sa Utrecht Univerziteta iz Nizozemske

23.10.2019 - 13:15

Predstavnice Ureda za naučno-istraživački rad i međunarodnu saradnju Univerziteta u Bihaću, Alma Bosnić i Džalila Muharemagić, zajedno sa dekanesom Ekonomskog fakulteta, prof. dr. Mirelom Kljajić-Dervić i nastavnicom doc. dr. Arnelom Nanić, su 23.10.2019.godine u sklopu studentske ekskurzije u organizaciji Utrecht Univerziteta iz Nizozemske, ugostile grupu studenata sa različitih odsjeka toga Univerziteta. Predstavnice Ureda su tom prilikom predstavile naš Univerzitet, razgovarale o programima razmjene i načinu studiranja na našem Univerzitetu. Poslije prezentacije, studentima su odgovarale na pitanja o načinu studiranja, odnosu studenata i profesora, upotrebi stranih jezika u procesu nastave, učenju engleskog jezika tokom nastave, broju naših studenata na razmjeni, i nizu drugih tema. Nakon posjete Bihaću, studenti iz Nizozemske će posjetiti i druge gradove u Bosni i Hercegovini.