Posjeta studenata i nastavnika sa Avans University of Applied Sciences iz Nizozemske Univerzitetu u Bihaću

12.11.2019 - 11:00

U amfiteatru Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću 7.11.2019. godine upriličen je doček za grupu studenata i profesora sa Avans University of Applied Sciences iz Nizozemske u organizaciji Ureda za međunarodnu saradnju Univerziteta u Bihaću i prof. dr. Edisa Softića sa Građevinskog odsjeka Tehničkog fakulteta. Stručna savjetnica za međunarodnu saradnju Alma Bosnić je nakon pozdravne riječi predstavila gostima Univerzitet u Bihaću, upoznala ih sa procesom internacionalizacije, te međunarodnim aktivnosti na našem Univerzitetu.

Primarni cilj ove grupe studenata i profesora, koji su aktivni na području elementarnih nepogoda u koje spadaju i migracije, bio je da se upoznaju upravo sa tzv. "migrantskom krizom" na području Bihaća i Unsko-sanskog kantona. Radi toga je organizovan sastanak i druženje u vidu razgovora o toj temi, ali i o studentskom životu u Bosni i Hercegovini i Nizozemskoj.

Drugi dan posjete, 8.11.2019. godine, Alma Bosnić je iskoristila za razgovor sa prof. dr. Pé Lamerigits i prof. dr. Joop de Zwart o konkretnoj saradnji između dva univerziteta sa fokusom na Erasmus+ ICM program razmjene. Planirano je da obje ustanove zajednički apliciraju i privuku sredstva za razmjenu studenata i osoblja u aktuelnom Erasmus+ pozivu za 2020. godinu.