Posjeta prof. dr. Marine Pirie Univerzitetu u Bihaću

14.06.2022 - 09:45

U sklopu radnih i promotivnih aktivnosti Erasmus+ CBHE projekta RiskMan prof. dr. Marina Piria, redovni profesor Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu boravila je u jednodnevnoj posjeti Univerzitetu u Bihaću. U okviru ove posjete u prostorijama Rektorata Univerziteta u Bihaću upriličen je prijem kod rektora Univerziteta prof. dr. Fadila Islamovića, kojeg su učesnici projekta ispred našeg Univerziteta prof. dr. Azra Bakrač, prof. dr. Emir Mujić i viši ass. Subha Avdić zajedno s profesoricom Piriom izvjestili o dosad postignutim rezultatima projekta, te o planiranim aktivnostima u narednom periodu. Pored ovih aktivnosti prof. dr. Marina Piria je u sklopu 7. međunarodne naučno-stručne konferencije "5. juni Svjetski dan zaštite okoliša" održala plenarno predavanje. Tokom izlaganja rada prof. dr. Piria je prezentirala postignute, obrađene i publikovane rezultate RiskMan projekta koji se odnose na procjenu regulacije, obrazovne prakse i socio-ekonomske percepcije alohtonih vodenih vrsta na području Balkana.