Posjeta nastavnika i saradnika Tehničkog univerziteta iz Sofije Univerzitetu u Bihaću unutar Erasmus+ ICM programa

09.12.2019 - 08:15

U periodu od 2. do 6. decembra 2019. godine, a u okviru saradnje unutar Erasmus+ ICM programa sa Tehničkim univerzitetom u Sofiji iz Bugarske, Univerzitet u Bihaću su posjetili tri nastavnika i tri saradnika sa ove Institucije. Ured za međunarodnu saradnju Univerziteta u Bihaću u saradnji sa menadžmentom i voditeljima odsjeka na Tehničkom fakultetu su organizirali posjetu i prijem kolega iz Bugarske. U toku radne sedmice, domaćini i gosti su imali priliku da prezentiraju svoje institucije, da razmjene iskustva iz oblasti internacionalizacije, učešća u Erasmus+ ICM programu, da razgovaraju o prijavi na aktuelni poziv za dodatna sredstva za kreditnu mobilnost unutar aktuelnog Erasmus+ poziva, o uključivanju Univerziteta u Bihaću u CEEPUS mrežu CIII-BG-1103-01-1617 "Modelling, Simulation and Computer-aided Design in Engineering and Management" za narednu akademsku godinu. Razgovaralo se i o zajedničkom učešću u naučno-istraživačkim projektima što će doprinijeti jačanju i ove oblasti na Univerzitetu u Bihaću. Gosti su takođe imali priliku da posjete laboratorije Tehničkog fakulteta. U svim ovim aktivnosti sudjelovali su i studenti Tehničkog fakulteta. Bitno je istaknuti da će dva studenta sa Odsjeka za elektrotehniku UNBI provesti ljetni semestar 2019/2020. godine na ovom partnerskom Univerzitetu, kao i šest nastavnika sa Mašinskog odsjeka i Odsjeka za elektrotehniku.