Posjeta doc. dr. Aladina Crnkića Silesian tehnološkom univerzitetu u Poljskoj

08.06.2022 - 14:45

Doc. dr. Aladin Crnkić, nastavnik Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću, posjetio je Fakultet primijenjene matematike Silesian tehnološkog univerziteta u Gliwicama u Poljskoj. Posjeta je organizirana u okviru Erasmus+ programa mobilnosti nastavnog osoblja. U sedmici od 16. do 20. maja, Crnkić je održao nekoliko predavanja u sklopu kojih je prezentirao nastavne i istraživačke profile Tehničkog fakultet u Bihaću kao i svoje aktuelne istraživačke rezultate. U okviru posjete otvorene su mogućnosti saradnje između nastavnika na nekim naučno-istraživačkim projektima.