Ponovni konkurs na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Bihaću

07.03.2020 - 08:00

Na osnovu odluke Senata Univerziteta u Bihaću od 27. februara 2020. godine, Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću objavljuje Ponovni konkurs za angažman nastavnika i saradnika u izvođenju nastave i vježbi na Prvom ciklusu studija u ljetnom semestru akademske 2019/2020. godine i izbor u zvanja na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Bihaću. Sve pojedinosti o Ponovnom konkursu dostupne su u pdf-dokumentu, a rok prijave je 15 dana od dana njegovog objavljivanja.