Ponovni konkurs Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću

05.02.2021 - 11:20

Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću objavio je Ponovni konkurs za angažman saradnika u izvođenju vježbi na Prvom ciklusu studija u akademskoj 2020/2021. godini na predmetima Poslovna statika i Statika za ekonomiste. Detalji Konkursa dostupni su u pdf-dokumentu.