Poništenje Konkursa Univerziteta u Bihaću

24.03.2021 - 10:05

Univerzitet u Bihaću poništava dio Javnog konkursa za angažman i izbor nastavnika i saradnika u akademskoj 2020/2021. godini za izbor u zvanje saradnika-viši asistent za užu naučnu oblast Konstrukcije proizvoda od drveta na Tehničkom fakultetu koji je objavljen 29. juna 2020. godine. Detalji o poništenju Konkursa dostupni su u pdf-dokumentu.