Poništenje Konkursa Pravnog fakulteta

07.02.2020 - 09:00

Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću objavljuje da se poništava Javni konkurs / natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme saradnika u zvanju asistenta na naučnu oblast Građansko pravo na Pravnom fakultetu. Više detalja dostupno je u dopisu Rektorice (v. d.) Univerziteta u Bihaću.