Poništenje Konkursa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću

22.04.2022 - 10:30

Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću poništava dio javnog Konkursa za izbor u zvanja i angažman nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Bihaću u akademskoj 2021/2022. godini, i izbor u zvanja nastavnika i saradnika u radnom odnosu na Univerzitetu u Bihaću u dijelu organizacione jedinice Ekonomski fakultet za izbor saradnika u zvanje asistenta za predmet Međunarodno računovodstvo (1. izvršilac), objavljen dana 6. jula 2021. godine u Dnevnom listu Večernji list BH i na web stranici Univerziteta u Bihaću.