Otvoreni poziv za Erasmus+ ICM mobilnost na Universidade Nova de Lisboa

09.02.2021 - 09:45

U okviru Erasmus+ ICM programa razmjene, otvoren je poziv za prijavu studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja za stipendiranje boravka na Fakultetu društvenih i humanističkih nauke Universidade Nova de Lisboa (Nova FCHS). Sve mobilnosti se moraju realizirati do 31.7.2023. godine. Više informacija o dostupnim stipendijama, načinu apliciranja, te dostupnim predmetima moguće je pronaći na zvaničnoj web-stranici

Prijava se realizira putem online platforme Universidade Nova de Lisboa na kojoj se izvrši registracija pa se unose traženi podatci i dokumenti. 

Iznos stipendije za studente je mjesečno 850 €, uključujući troškove puta u iznosu od 360 € (+ osiguranje). Universidade Nova de Lisboa će odabranom studentu osigurati zdravstveno osiguranje, osiguranje od nezgode i putovanja koje važi za cijeli period mobilnosti. Za osoblje je dnevnica 160 €, uključujući troškove puta 360 € (+ osiguranje). Za akademsko i administrativno osoblje će Universidade Nova de Lisboa nadoknaditi iznos osiguranja do 1,50 € dnevno. Ova naknada će biti uslovljena prilaganjem kopije računa osiguranja koji je učesnik ugovorio za period mobilnosti.  

Rok za prijavu je 31.3.2021. godine a za sva dodatna pitanja, zainteresirani kandidati se mogu obratiti Uredu za međunarodnu saradnju UNBI na alma.bosnic@unbi.ba ili telefonski na broj 037226273.