Okrugli sto „Šta su sigurnosni i migracijski izazovi za Bosnu i Hercegovinu i Zapadni Balkan“

24.11.2020 - 08:40

U srijedu, 18.11.2020. godine na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću, održan je okrugli sto naziva „Šta su sigurnosni i migracijski izazovi za Bosnu i Hercegovinu i Zapadni Balkan“ („Migration Challenges in Bosnia and Herzegovina and the Western Balkans“). 

Organizator Okruglog stola je Balkanska bezbjednosna mreža, Evropski defendologija centar iz Banja Luke uz partnerstvo sa Pravnim fakultetom i Fakultetom zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću. Koordinatori na projektu ispred Pravnog fakulteta su prof. dr. Nevzeta Veladžića, a ispred Fakulteta zdravstvenih studija je asistentica Minela Žapčević. 

U radu Okruglog stola su učešće uzeli Daniel Sunter ispred Balkanske sigurnosne mreže; prof. dr. Duško Vejnović – predsjednik Evropskog defendologija centra; Edisa Demić ispred organizacije DIGNITY Mostar, doc. dr. Borislav Bojić; Zoran Galić – direktor granične policije BiH; dr. Predrag Obrenović, Aleksandar Radić, Igor Tabak i Anton Tunja. Okrugli stol je moderirala prof. dr. Dijana Gupeta a koordinator projekta je John Capello. Sudjelovanje u diskusijama studenata Pravnog fakulteta i Fakulteta zdravstvenih studija, ukazuje na urgentnost teme u našoj sredini. 

Mogući zaključci okruglog stola upućuju na činjenicu da građani smatraju da država Bosna i Hercegovina nije adekvatno odgovorila na tzv. „migratsku krizu“, dok većina stanovnika Unsko-sanskog kantona pokazuje solidarnost prema „ljudima u pokretu“ iako smatra da je ugrožena sigurnost svih uključenih strana. Učesnici su saglasni da je nužno rasteretiti Unsko-sanski kanton a kada je riječ o navedenim izazovima. Također, učesnici su saglasni da Bosna i Hercegovina u tome pravcu ne može djelovati isključivo sama već joj je potrebna podrška zemalja regije i međunarodne zajednice. 

Događaj je održan u skladu sa trenutnim epidemiološkim mjerama i preporukama Kriznog štaba uz izlaganja putem video-linka. Aktivno sudjelovanje studenata Univerziteta u Bihaću u diskusijama okruglog stola upućuje na njegovu uspješnost u kontekstu razumijevanja sigurnosnih i migracijskih izazova. Želja organizatora je da se projekat nastavi i naredne godine.