Održana redovna sjednica Senata Univerziteta u Bihaću

27.12.2019 - 08:00

Redovna četrdesetsedma sjednica Senata Univerziteta u Bihaću sa ukupno dvanaest tačaka dnevnog reda održana je 26.12.2019. godine. Među najznačajnijim tačkama je imenovanje Komisije za izbor Rektora Univerziteta u Bihaću nakon što je prethodno raspisan Konkurs.

Ujedno, sprovedeni su izbori u zvanja nastavnika i saradnika na Fakultetu zdravstvenih studija, Islamskom pedagoškom, Ekonomskom i Tehničkom fakultetu.

Senat je također dodijelio status Univerzitetskog udžbenika jednoj publikaciji objavljenoj na Pravnom fakultetu Univerziteta u Bihaću. 

Ujedno, podržana je Odluka o raspisivanju Konkursa za angažman nastavnika i saradnika na Prvom ciklusu studija za ljetni semestar 2019/2020. godine. Pored ostalog, usvojena je Odluka Pedagoškog fakulteta o inicijativi za jačanje jezičke svijesti i kompetencija studenata Univerziteta u Bihaću uvođenjem predmeta Bosanski jezik u nastavnom planu i programu studijskih programa Univerziteta u Bihaću.