Održana međunarodna konferencija "Uprkos strahu i tišini: univerziteti protiv nasilja"

17.05.2022 - 09:00

U petak i subotu 6. i 7. maja 2022. godine u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu održana je međunarodna konferencija "Uprkos strahu i tišini: univerziteti protiv nasilja". Na Konferenciji su sudjelovali i nastavnici Univerziteta u Bihaću prof. dr. sc. Jasmina Bešlagić, prof. dr. sc. Amela Čolić, prof. dr. sc. Albin Muslić i prof. dr. sc. Nikola Findrik, predstavljajući rad pod naslovom "Seksualno uznemiravanje – terminološke dileme i problemi definiranja kroz prizmu normativne regulacije". Konferencija u Sarajevu je okupila bosanskohercegovačke, regionalne i međunarodne naučnice i naučnike koji istražuju rodna pitanja u oblasti visokog obrazovanja. Ovo je prva konferencija projekta ‘‘Uvođenje rodno osviještenih politika u visoko obrazovanje’’ (University and Gender Mainstreaming – UNIGEM). Univerzitet u Bihaću je bio suorganizator ove Međunarodne konferencije.

Povezane vijesti
"Uprkos strahu i tišini: univerziteti protiv nasilja" (5.5.2022.)
Međunarodna konferencija "Uprkos strahu i tišini: univerziteti protiv nasilja" (7.2.2022.)