Održana 7. međunarodna konferencija „5. juni – Svjetski dan zaštite okoliša“

16.06.2022 - 16:00

Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću u suorganizaciji sa Tehničkim fakultetom Univerziteta u Bihaću, Fakultetom za okolje Univerziteta u Novoj Gorici i Fakultetom za primijenjenu ekologiju ''Futura'' Metropolitan Univerziteta iz Beograda, a u saradnji sa Ministarstvom za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona održali su 7. međunarodnu naučno-stručnu konferenciju „5. juni – Svjetski dan zaštite okoliša“. Konferencija je održana 9. i 10. juna 2022. godine u bihaćkom hotelu Kostelski buk. Kao i prethodnih godina  organizacija Konferencije je uskalađena sa tematskim obilježavanjem Svjetskog dana zaštite okoliša (World Environmental Day), a ove godine je to pod sloganom „Samo jedna Zemlja“ naglašavajući potrebu za održivim životom na Zemlji u skladu s prirodom.

Kroz dva dana trajanja Konferencije održana su predavanja iz oblasti okoliša, podijeljena u različite sekcije kao što su Zaštita ekosistema; Okoliš, hrana i zdravlje; Održiva animalna i biljna proizvodnja; Upravljanje šumama; Upravljanje otpadom; Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije; Pravni i ekonomski propisi u zaštiti životne sredine. Konferencija je predstavila preko devedeset radova, održano je devet plenarnih predavanja, oko trideset usmenih izlaganja i više od četrdeset poster prezentacija. Zatvaranje Konferencije upriličino u Nacionalnom parku Una.