Održan kick-off sastanak povodom početka realizacije projekta Instream

17.11.2022 - 08:40

Dana 25. i 26. oktobra 2022. godine na Internacionalnom Burch Univerzitetu u Sarajevu održan je kick-off sastanak povodom početka realizacije projekta „Introducing Student Research Mobilities  to BiH Unis – INSTREAM“. Pored Univerziteta u Bihaću, partneri u ovom projektu su Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru i Univerzitet u Istočnom Sarajevu, dok je nosilac projekta Internacionalni Burch Univerzitet u Sarajevu. Projekt ima za cilj da omogući akademske razmjene i da osigura nesmetanu istraživačku mobilnost studenata sva tri ciklusa studija ove četiri visokoškolske institucije. Predstavnici Univerziteta u Bihaću na uvodnom sastanku na kojem su detaljno predstavljene projektne aktivnosti bili su prof. dr. sc. Amela Čolić, prorektorica za naučno-istraživački rad i međuuniverzitetsku saradnju; prof. dr. sc. Jasmina Ibrahimpašić, prorektorica za finansije i razvoj; prof. dr. sc. Halid Makić, koordinator na projektu ispred Univerziteta u Bihaću, te studenti Fakulteta zdravstvenih studija Muris Hairlahović, Adis Trešnjić, Semra Mujakić i Sara Hrnjica.