Odobravanje dodatnog ispitnog roka na UNBI

26.09.2022 - 09:00

Senat Univerziteta u Bihaću na svojoj 69. redovnoj sjednici održanoj 22. septembra 2022. godine donio je odluku i usvojio zahtjev Unije studenata Univerziteta u Bihaću (broj: 22-01/2022 od 30. augusta 2022. godine) i time odobrio dodatni popravni ispitni rok (septembarski ispitni rok akademske 2021/2022. godine). Dodatni ispitni rok na svim organizacionim jedinicama Univerziteta u Bihaću održaće se u periodu od 26. septembra 2022. do 8. oktobra 2022. godine.