Odbrana magistarskog rada Mensura Ćehića na Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću

24.11.2021 - 09:10

Diplomirani inžinjer prehrambene tehnologije Mensur Ćehić, braniće u ponedjeljak 27. decembra 2021. godine u 10h, magistarski rad na temu ''Proizvodna vrijednost i upotrebne karakteristike šumskih zemljišta za uzgoj kestena na silikatnim supstratima općine Bužim'', na Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću. Odbrana magistarskog rada je javna.