Odbrana magistarskog rada Edise Vojić

25.03.2022 - 16:00

Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću obavještava da će u ponedjeljak 9. maja 2022. godine u 11h, bachelor poljoprivrede Edisa Vojić braniti magistarski rad na temu ''Antimikrobna aktivnost odabranih ekstrakata začina na Escherichia coli, Salmonella ssp. i Listeria monocytogenes'', na Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću te da je odbrana magistarskog rada javna.