Objavljen udžbenik "Psihologija akademske motivacije" Anele Hasanagić i Dijane Sulejmanović

23.11.2021 - 09:20

Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici objavio je univerzitetski udžbenik "Psihologija akademske motivacije". Autorice su profesorica IPF-a dr. sc. Anela Hasanagić i docentica Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću dr. sc. Dijana Sulejmanović. Radi se o prvom udžbeniku ovakve vrste a koji je pripremljen za potrebe predmeta Psihologija akademske motivacije, odnosno Psihologija motivacije u školi. Predmeti su sastavni dio nastavnog programa na oba pomenuta fakulteta.

Udžbenik se sastoji iz osam tematskih cjelina i to: Motivacija - opće informacije o motivaciji kao psihološkom procesu, Akademska motivacija, Ciljevi učenja, Vrste motivacije, Samoregulirano učenje, Uloga interesa i emocija u procesu učenja, Očekivanja učenika i nastavnika, te Motivacijski faktori u školskom radu. Recenzenti udžbenika su prof. dr. Senija Tahirović i prof. dr. Amela Dautbegović.