Objavljen 13. Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću

21.02.2022 - 09:00

Objavljen je trinaesti po redu, Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću. Zbornik sadrži 16 autorskih i koautorskih radova uposlenika i saradnika IPF-a. Kroz sekcije islamistike, pedagogije, psihologije, socijalnog rada, jezika i književnosti, prava i ekologije, publicirani su stručni i istraživački radovi koji su prethodno prošli postupak dvostruke anonimne recenzije. Urednik je dr. sc. Hakija Kanurić a autori radova su dr. sc. Vildana Aziraj-Smajić, dr. sc. Mujo Begić, dr. sc. Hatidže Burnić, dr. sc. Nedim Čirić, dr. sc. Adisa Delić, mr. sc. Amina Đipa, Nina Halilbašić, MA Elma Hušić, dr. sc. Elvira Islamović, dr. sc. Hakija Kanurić, dr. sc. Fatima Muhamedagić, mr. sc. Vedad Mustedanagić, mr. sc. Ramiz Nurikić, mr. sc. Anita Ramulić Mujkić, dr. sc. Semir Rebronja, dr. sc. Aid Smajić, dr. sc. Dijana Sulejmanović, dr. sc. Haris Šarić, dr. sc. Muharem Štulanović, dr. sc. Sulejman Topoljak, mr. sc. Ermin Vučkić. Zbornik je rezultat predanosti naučno-istraživačkom radu i poticaj izdavačkoj djelatnosti Univerziteta u Bihaću a tematski, ovaj broj tretira brojna aktuelna pitanja na koja moderno društvo traži stručne odgovore.