Obavijest o stipendiranju razmjene studenata i osoblja na Kutahya Dumlupinar univerzitetu u Turskoj

03.11.2021 - 11:45

Otvoren je poziv na program stipendiranja kreditne mobilnosti studenata Prvog i Drugog ciklusa studija, nastavnog i nenastavnog osoblja sa Univerziteta u Bihaću tokom ljetnog semestra akademske 2021/2022. godinu na Univerzitetu u Kutahya Dumlupinar univerzitetu u Turskoj u sklopu Erasmus+ ICM programa. Moguća je prijava na sljedeće oblasti: engleski jezik  i književnost, islamske studije, fizika, matematika, predškolski odgoj, osnovno obrazovanja, sport i tjelesni odgoj, elektrotehnika. Moguća je prijava i na stažiranje studenata u trajanju do 2 mjeseca. Sve prijave se vrše preko Ureda za međunarodnu saradnju Univerziteta u Bihaću. 
 

Procedura prijave za studente
Zainteresirani studenti se prijavljuju Uredu za međunarodnu saradnju Univerziteta u Bihaću putem emaila: alma.bosnic@unbi.ba do 8.12.2021. godine (dostavlja se mail u kojem se iskazuje interes za prijavu na Kutahya Dumlupinar Univerzitet unutar Erasmus+ ICM programa za ljetni semestar 2021/2022. godine (studiranje ili stažiranje), navodi se godina studija, prosjek ocjena, odsjek i fakultet na kojem se studira, te odsjek na koji se prijavljujete na instituciji domaćinu, zatim motivaciono pismo na engleskom jeziku, obavezna napomena da li ste već učestovali u nekom od programa razmjene ili ne, te dokaz o poznavanju engleskog ili turskog jezika (za testiranje engleskog jezika kandidati se mogu javiti u Ured na gore navedenu mail adresu).  

Dostupne su 2 stipendije za studiranje i 2 stipendije za stažiranje.  

Mjesečna stipendija iznosi 800 eura, a jednokratni iznos od 275 eura pokriva troškove puta. 
 

Procedura prijave za osoblje
Zainteresirano nastavno i nenastavno osoblje se prijavljuju Uredu za međunarodnu saradnju UNBI putem emaila alma.bosnic@unbi.ba do 8.12.2021. godine (dostavlja se mail u kojem se iskazujete interes za prijavu na Kutahya Dumlupinar Univerzitet unutar Erasmus+ programa razmjene (nastava ili obuka), CV na engleskom jeziku, izjava o korištenju programa razmjene u toku aktuelne akademske godine (ukoliko je korišteno), pozivno pismo od institucije domaćina, plan rada ovjeren od strane matične institucije i institucije domaćina. Kontakt na instituciji domaćinu je e-mail: iro@dpu.edu.trgulsah.dikmeci@dpu.edu.tr

Osoblje svoju mobilnost mora realizirati do 1.4.2022. godine. Dostupne su 2 stipendije za predavanja i 2 za obuku. Dnevnica za osoblje iznosi 140 eura + 275 eura za putne troškove (5 dana + 2 dana puta)  

Selekcija prijavljenih kandidata (studenata i osoblja) će se izvršiti na osnovu jasno utvrđenih kriterija od strane imenovane komisije.