Obavijest o pismenom ispitu

02.02.2024 - 11:15

Pismeni ispit za kandidate koji su zadovoljili uslove Konkursa za prijem u radni odnos  na određeno vrijeme saradnika/asistenta na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću, će se održati u utorak 6. februara 2024. godine u 9h u prostorijama Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću. Pitanja će biti iz sljedećih oblasti: Zakon o visokom obrazovanja – prečišćeni tekst (Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona, broj 24/17 i 15/20); Zakon o Univerzitetu u Bihaću – prečišćeni tekst (Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona, broj 24/17); Statut Univerziteta u Bihaću, broj: 01-1914/09 od 27.10.2009. godine i broj: 06-7883/16 od 8.12.2016. godine; Pravila studiranja na studiju Prvog ciklusa, broj: 06-3667/19 od 27.06.2019 godine; Pravilnik o polaganju ispita na fakultetima / VŠ Univerziteta u Bihaću za studente koji studiraju u skladu sa Bolonjskim procesom, broj: 06-4344/10 od 30.12.2010. godine.