Novi video Univerziteta u Bihaću

21.06.2021 - 16:00

U četvrtak 17. juna 2021. godine na You Tube kanalu Tekstilnog odsjeka Tehničkog fakulteta UNBI, objavljen je novi informativni video u produkciji Univerziteta u Bihaću. Video traje nepunih sedam minuta i na informativan način priča svojevrsnu priču o Univerzitetu, njegovim fakultetima, studijskim programima ali i gradu Bihaću. Autorica videa ja Nejra Mesić, asistentica na Odsjeku za elektrotehniku Tehničkog fakulteta UNBI i polaznica master studija Digitalno emitovanje i širokopojasne tehnologije. Pored koncepta videa, Nejra potpisuje i kameru; dronske snimke uradio je Smail Redžić; glas Hamida Hasanagić. Pored informativne dimenzije i želje da komunicira sa svojim sadašnjim, prošlim i budućim studentima, ovaj video je i dokument jednog vremena Univerziteta i njegove povezanosti sa gradom u kojem je smješten. Video je dostupan na linku.