Novi broj naučnog časopisa Post Scriptum

19.09.2022 - 10:20

Ovih dana Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću objavio je dvanaesti po redu broj naučnog časopisa Post Scriptum. U ovome broju zastupljeni su radovi 20 autora, uglavnom istraživača sa javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini, Instituta za jezik u Sarajevu i Sveučilišta u Zadru. Urednica je nastavnica Pedagoškog fakulteta UNBI prof. dr. Šeherzada Džafić. Iako časopis nije tematski, neka vrsta težišta je na interkulturnim identitetima, imagologiji, savremenim migracijama, o slobodi i ulozi medija, posebno u predizbornim kampanjama i kao takav, časopis je interdisciplinaran sa akcentom na humanističke i društvene nauke. Svi radovi su prošli duplu slijepu recenziju, koje su dostupne preko platforme Open Journal Systems. Pored naučnih priloga, u Časopisu su predstavljene dvije umjetnice – Elma Kurtović, studentica Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću i akademska slikarica iz Tuzle, Naida Ljuma.

Naslovnica ovoga broja časopisa, čiji autorica je umjetnica Elma Kurtović, odlično sublimira slobodu koje su se dotakli i tekstovi unutar časopisa. Časopis u pdf-formatu, dostupan je na web stranici časopisa Post Scriptum.