Nastavak međuuniverzitetske saradnje

30.12.2019 - 13:40

U prostorijama Rektorata Univerziteta u Bihaću 27.12.2019. godine v. d. rektora prof. dr. Dženana Gačo je sa svojim saradnicima ugostila počasnog konzula za Bosnu i Hercegovinu iz Graca u Austriji doc. dr. sc. Jorga Hofreitera i njegovu saradnicu Andreu Mitteregger. Cilj ove posjete je daljnje unapređenje saradnje i partnerskih odnosa sa Univerzitetom u Gracu kroz razne vidove naučne, obrazovne i druge saradnje putem radnih posjeta i razmjene iskustava.

Planirano je da saradnja uključuje različite oblike aktivnosti poput zajedničkih istraživanja, razmjene osoblja, istraživača i studenata. Rektorica prof. dr. sc. Gačo i konzul doc. dr. sc. Hofreiter su iskazali spremnost da ulože maksimalan napor da se pomenuti plan realizira u što skorijem roku.