Nagrada Simon Wiesenthal

13.09.2021 - 08:15

Nacionalni fond Republike Austrije raspisao je dodjelu nagrade pod nazivom „Simon Wiesenthal“, koja se u znak sjećanja na arhitektu, publicistu, pisca i borca protiv ravnodušnosti spram zločina nacionalsocijalizma Simona Wiesenthala. Nagrada se dodjeljuje godišnje i to najviše za tri osobe ili grupe za njihov poseban civilni angažman protiv antisemitizma i za poučavanje o Holokaustu. Na godišnjem nivou, nagrada iznosi ukupo 30.000 Eura i dodjeljuje se u dvije kategorije: civilni angažman protiv antisemitizma (u iznosu od 7.500 Eura) i civilni angažman za poučavanje o Holokaustu (u iznosu od 7.500 Eura). Osim navedenog, dodjeljuje se i glavna nagrada, kao priznanje za poseban civilni angažman protiv antisemitizma i/ili za poučavanje o Holokaustu, a koja iznosi 15.000 Eura. Na konkurs se mogu prijaviti osobe i/ili grupe, odnosno, inicijative online putem zvanične web stranice na kojoj se mogu pronaći i detaljnije informacije o kriterijima i načinu prijave. Rok za prijavu je 30. septembar 2021. godine.