Mobilnost za studente u ljetnom semestru 2020/2021. godine na Univerzitetu u Mariboru

11.09.2020 - 15:30

Obavještavaju se studenti Univerziteta u Bihaću da je otvoren poziv za stipendiranje mobilnosti studenata Univerziteta u Bihaću za akademsku 2020/2021. godinu u sklopu Erasmus+ ICM programa. Moguća je prijava na sve ponuđene oblasti na Univerzitetu u Mariboru koje su dostupne na linku.

Sve prijave se vrše preko Ureda za međunarodnu saradnju Univerziteta u Bihaću, odnosno svi zainteresirani studenti se moraju prijaviti Uredu za međunarodnu saradnju putem emaila: alma.bosnic@unbi.ba do 26.10.2020. godine (tada se dostavlja mail u kojem se iskazuje interes za prijavu na Univerzitet u Mariboru unutar Erasmus+ ICM programa za ljetni semestar 2020/2021. godine; navodi se godina studija; prosjek ocjena; odsjek i fakultet na kojem se studira; odsjek na koji se prijavljuje na instituciji domaćinu (Maribor); zatim motivaciono pismo na engleskom jeziku; te obavezna napomena da li se već učestovalo na nekom od programa razmjene ili ne). 

Selekcija prijavljenih kandidata će se izvršiti na osnovu jasno utvrđenih kriterija od strane imenovane komisije nakon čega će nominovani kandidati biti obaviješteni o daljnoj procedure prijave. Više informacija na linku.

Više informacija moguće je dobiti kod Alme Bosnić nagore navedeni mali ili na telefon 037226273.