Mobilnost u 2021/2022. godini na Univerzitetu u Mariboru

22.06.2021 - 09:30

Otvoren je poziv za Erasmus+ ICM mobilnost za akademsku godinu 2021/2021. na Univerzitetu u Mariboru. Poziv se odnosi na program stipendiranja mobilnosti studenata Prvog i Drugog ciklusa Univerziteta u Bihaću, kao i akademskog i administrativnog osoblja. Moguća  je prijava na sve ponuđene oblasti na Univerzitetu u Mariboru koje se nalaze na zvaničnoj web-stranici.

Procedura prijave za studente
Sve prijave se vrše preko Ureda za međunarodnu saradnju Univerziteta u Bihaću, odnosno zainteresirani studenti se prijavljuju Uredu za međunarodnu saradnju putem emaila: alma.bosnic@unbi.ba do 30.6.2021. godine (tad se dostavlja mail u kojem se iskazuje interes za prijavu na Univerzitet u Mariboru unutar Erasmus+ ICM programa za zimski/ljetni semestar 2021/2022. godine; navodi se godina studija; prosjek ocjena; odsjek i fakultet na kojem se studira; odsjek na koji se prijavljuje na instituciji domaćinu (Maribor); motivaciono pismo na engleskom jeziku; te obavezna napomena da li se već učestovalo na nekom od programa razmjene ili ne). Selekcija prijavljenih kandidata će se izvršiti na osnovu jasno utvrđenih kriterija od strane imenovane komisije nakon čega će nominovani kandidati biti obavješteni o daljnoj procedure prijave. Više informacija dostupno je putem linka.

Procedura prijave za osoblje
Nastavno i administrativno osoblje je obavezno da dostavi mail na alma.bosnic@unbi.ba u kojem iskazuje interes za prijavu na Univerzitet u Mariboru Erasmus+ ICM programa za zimski ili ljetni semestar radi evidencije kandidata, a potom da se prijave na osnovu uputa univerziteta domaćina. Sve relevantne informacije dostupne su putem linka. Dnevnica za osoblje iznosi 140 eura + 180 eura za putne troškove (5 dana + 2 dana puta). Rok za prijavu uz svu traženu dokumentaciju je srijeda, 30.6.2021. godine.