Mobilnost na Univerzitetu u Mariboru

29.10.2021 - 11:35

Otvoren je poziv na program stipendiranja mobilnosti studenata na Univerzitet u Mariboru, Prvog i Drugog ciklusa Univerziteta u Bihaću za ljetni semestar akademske 2021/2022. godinu u sklopu Erasmus+ ICM programa. Prijave su moguće na sve ponuđene oblasti na Univerzitetu u Mariboru

 

Procedura prijave za studente
Sve prijave se vrše preko Ureda za međunarodnu saradnju Univerziteta u Bihaću, odnosno  zainteresirani studenti se prijavljuju svom matičnom Uredu za međunarodnu saradnju putem emaila: alma.bosnic@unbi.ba do 29.11.2021. godine (tad se dostavlja mail u kojem se iskazuje interes za prijavu na Univerzitet u Mariboru unutar Erasmus+ ICM programa za ljetni semestar 2021/2022. godine; navodi se godina studija; prosjek ocjena; odsjek i fakultet na kojem se studira; odsjek na koji se prijavljuje na instituciji domaćinu (Maribor); zatim motivaciono pismo na engleskom jeziku; obavezna napomena da li se već učestovalo na nekom od programa razmjene ili ne, te dokaz o poznavanju engleskog jezika (u slučaju neposjedovanja međunarodno priznatog certifikata, priznaje se certifikat izdat od strane matičnog Univerziteta - obratiti se Uredu za međunarodnu saradnju na gore navedenu mail adresu). Selekcija prijavljenih kandidata će se izvršiti na osnovu jasno utvrđenih kriterija od strane imenovane komisije nakon čega će nominovani kandidati biti obavješteni o daljnoj procedure prijave. Mjesečna stipendija iznosi 800 eura. Troškovi puta su takođe pokriveni u iznosu od 180 eura.