Mevlana program razmjene za studente i nastavnike na Ҫukurova univerzitetu

20.02.2020 - 09:00

Objavljen je poziv za prijavu za stipendiranje boravka studenata i nastavnika Univerziteta u Bihaću na partnerskom Ҫukurova univerzitetu unutar Mevlana programa razmjene za 2020/2021. godinu iz društvenih i humanističkih nauka. Prijave se realiziraju preko Ureda za međunarodnu saradnju Univerziteta u Bihaću putem emaila alma.bosnic@unbi.ba do 16.3.2020. godine. Zainteresirani_e kandidati_kinje studenti_ce trebaju na gore navedeni mail dostaviti sljedeća dokumenta: - Popunjen aplikacioni obrazac (obratiti se Uredu za međunarodnu saradnju); - Prepis ocjena (preveden na engleski jezik); - Jedna fotografija; - Potvrdu o poznavanju engleskog ili turskog jezika (obratiti se Uredu za međunarodnu saradnju). Mjesečna stipendija za studente iznosi 1300 turskih lira.

Zainteresirani kandidati nastavnici_ce na navedeni mail dostavljaju sljedeću dokumnetaciju: - Obrazac za podacima o nastavniku (obratiti se Uredu za međunarodnu saradnju); - Akademski portfolio na engleskom jeziku (informacije o nastavnim predmetima, publikacijama i projektima).

Dnevnica za nastavnike iznosi 45-55 turskih lira (ovisno o zvanju), te plaćen putni trošak u iznosu od 3100 turskih lira. Razmjena za nastavnike_ce traje od 14 dana do 3 mjeseca (6 sati sedmično).

Više informacija o Bolu Abbant Izzet Baysal univerzitetu dostupno je na njihovoj web-stranici.