Mevlana program razmjene za studente i nastavnike na Sakarya univerzitetu

25.02.2020 - 08:15

Objavljen je poziv za prijavu za stipendiranje boravka studenata i nastavnika Univerziteta u Bihaću na partnerskom Sakarya univerzitetu unutar Mevlana programa razmjene za 2020/2021. godinu iz društvenih i humanističkih nauka. Prijave se realiziraju preko Ureda za međunarodnu saradnju Univerziteta u Bihaću putem emaila alma.bosnic@unbi.ba do 6.3.2020. godine. 

Zainteresirani_e kandidati_kinje studenti_ce trebaju na gore navedeni mail dostaviti svoju prijavu sa sljedećim podacima: Ime i prezime, godina studija, odsjek, prosjek ocjena, broj pasoša, mail adresa. Mjesečna stipendija za studente iznosi 1300 turskih lira.

Zainteresirani_e kandidati_kinje nastavnici_e na gore navedeni mail dostavljaju svoju prijavu sa sljedećim podacima: Ime i prezime, broj pasoša, ciklus studija na kojem želite predavati, zvanje, navesti period mobilnosti (minimalno 2 sedmice, maksimalno 3 mjeseca), matični odsjek i mail adresa.

Dnevnica za nastavnike iznosi 45-55 turskih lira (ovisno o zvanju), te plaćen putni trošak u iznosu od 3100 turskih lira.

Više informacija o Sakarya univerzitetu univerzitetu dostupno je na njihovoj web-stranici.