Mevlana program razmjene za studente i nastavnike na Düzce univerzitetu

25.02.2020 - 08:35

Objavljen je poziv za prijavu za stipendiranje boravka studenata i nastavnika Univerziteta u Bihaću na partnerskom Düzce univerzitetu unutar Mevlana programa razmjene za 2020/2021. godinu iz društvenih i humanističkih nauka. Prijave se realiziraju preko Ureda za međunarodnu saradnju Univerziteta u Bihaću putem emaila alma.bosnic@unbi.ba do 6.3.2020. godine. 

Zainteresirani_e kandidati_kinje studenti_ce trebaju na gore navedeni mail dostaviti sljedeća dokumenta: Popunjen aplikacioni obrazac (obratiti se Uredu za međunarodnu saradnju), Prepis ocjena (preveden na engleski jezik), Potvrdu o poznavanju engleskog jezika (obratiti se Uredu za međunarodnu saradnju). Mjesečna stipendija za studente iznosi 1300 turskih lira.

Zainteresirani_e kandidati_kinje nastavnici_e na gore navedeni mail dostavljaju sljedeću dokumentaciju: Akademski portfolio na engleskom jeziku (informacije o nastavnim predmetima, publikacijama i projektima).

Dnevnica za nastavnike iznosi 45-55 turskih lira, te plaćen putni trošak u iznosu od 3100 turskih lira.

Više informacija o Düzce univerzitetu univerzitetu dostupno je na njihovoj web-stranici.