Mevlana program razmjene za studente i nastavnike na Akdeniz univerzitetu

28.02.2020 - 11:20

Objavljen poziv za prijavu za stipendiranje boravka studenata i nastavnika Univerziteta u Bihaću na partnerskom Akdeniz univerzitetu unutar Mevlana programa razmjene za 2020/2021. godinu iz društvenih i humanističkih nauka. Prijave se realiziraju preko Ureda za međunarodnu saradnju Univerziteta u Bihaću putem emaila alma.bosnic@unbi.ba do 23.3.2020. godine. 

Zainteresirani kandidati studenti trebaju na gore navedeni mail dostaviti sljedeća dokumenta: Popunjen aplikacion obrazac (obratiti se Uredu za međunarodnu saradnju), Potvrda u upisu na studij i prepis ocjena (prevedeno na engleski jezik), Potvrda o poznavanju engleskog / turskog jezika (obratiti se Uredu za međunarodnu saradnju), Popunjena online aplikacija (obratiti se Uredu za međunarodnu saradnju). Mjesečna stipendija za studente iznosi 1300 turskih lira.

Zainteresirani kandidati nastavnici na gore navedeni mail dostavljaju sljedeću dokumentaciju: Popunjen aplikacioni obrazac (obratiti se Uredu za međunarodnu saradnju), CV, Akademski portfolio na engleskom jeziku (informacije o nastavnim predmetima, publikacijama i projektima), Potvrda o poznavanju engleskog / turskog jezika (obratiti se Uredu za međunarodnu saradnju). Dnevnica za nastavnike iznosi 45-55 turskih lira (ovisno o zvanju), te plaćen putni trošak u iznosu od 3100 turskih lira. Razmjena za nastavnike traje od 14 dana do 3 mjeseca (6 sati sedmično).

Više informacija o Akdeniz univerzitetu dostupno je na njihovoj web-stranici.