Mevlana program razmjene za studente i nastavnike na Koceali univerzitetu

18.02.2020 - 15:30

Objavljen je poziv za prijavu za stipendiranje boravka studenata i nastavnika Univerziteta u Bihaću na partnerskom Kocaeli univerzitetu unutar Mevlana programa razmjene za 2020/2021. godinu. Prijave se realiziraju preko Ureda za međunarodnu saradnju Univerziteta u Bihaću putem emaila alma.bosnic@unbi.ba do 26.03.2020. godine. Zainteresirani_e kandidati_kinje studenti_ce trebaju na gore navedeni mail dostaviti sljedeća dokumenta: - Popunjen aplikacioni obrazac (obratiti se Uredu za međunarodnu saradnju); - Prepis ocjena (preveden na engleski jezik); - Potvrdu o poznavanju engleskog jezika (obratiti se Uredu za međunarodnu saradnju). Mjesečna stipendija za studente iznosi 1300 turskih lira.

Zainteresirani kandidati nastavnici_ce na navedeni mail dostavljaju sljedeću dokumnetaciju: - Popunjen aplikacioni obrazac (obratiti se Uredu za međunarodnu saradnju); - Popunjen obrazac za program mobilnosti (obratiti se Uredu za međunarodnu saradnju); - CV na engleskom jeziku.

Dnevnica za nastavnike iznosi 45-55 turskih lira, te plaćen putni trošak u iznosu od 3100-4600 turskih lira. 

Više informacija o Koceali univerzitetu dostupno je na njihovoj web-stranici.