Međunarodna konferencija "Uprkos strahu i tišini: univerziteti protiv nasilja"

07.02.2022 - 10:20

Organizatori međunarodne konferencije "Uprkos strahu i tišini: univerziteti protiv nasilja", TPO fondacija i Univerzitet u Sarajevu, objavljuju otvoreni poziv za sudjelovanje. Datum održavanja Konferencije je 6. i 7. maj 2022. godine a lokacija Centar za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu. Rok sa dostavljanje sažetaka je 28. februara 2022. godine i prijave se vrše putem maila unigemconference2022@tpofond.org. Više informacija o Konferenciji dostupno je na web-stranici TPO fondacije.