Međunarodna konferencija “Migracije u savremenom dobu – uzroci i posljedice”

16.03.2020 - 11:00

Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću obavještava naučnu i stručnu javnost da će se od 19. do 20. juna 2020. godine (petak i subota) u prostorijama Fakulteta održati dvodnevna naučna konferencija sa međunarodnim učešćem pod nazivom “Migracije u savremenom dobu – uzroci i posljedice”. Cilj Konferencije je prepoznati uzroke migracija stanovništva u savremenom dobu, posljedice koje iz toga proizilaze, interese koje razvijene zemlje putem migracija ostvaruju, a zatim ponuditi moguća riješenja da se, u sjeni tih dešavanja, zaštiti interes građana Bosne i Hercegovine, da se osigura politička i ekonomska stabilnost zemlje i sačuvaju tradicionalne vrijednosti i vjerski identitet muslimana.

Na Konferenciji će se prezentirati radovi iz oblasti religije i etike, socijalnog rada i socijalne politike, psihologije, sociologije, kriminologije, ekonomije, politike i demografije. Prijave sa sažetkom dostavljaju se Naučnom odboru najkasnije do 20. aprila 2020. godine.

Više informacija o važnijim datumima i rokovima dostupni su na zvaničnoj web-stranici Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću.