Magistrica Mersiha Čaušević na Kütahya Dumlupınar univerzitetu u Turskoj

20.04.2022 - 15:15

Magistrica Mersiha Čaušević, viša asistentica za Arapski jezik na Univerzitetu u Bihaću, boravila je u sklopu Erasmus+ ICM programa na Kütahya Dumlupınar univerzitetu u Turskoj. Ovu mobilnost koja je trajala od 21. do 25. marta 2022. godine mr. Čaušević iskoristila je prvenstveno za praćenje nastavnog procesa na arapskom jeziku. Osim toga, imala je priliku razgovarati sa rektorom Dumlupınar univerziteta prof. dr. Kazimom Uysalom kao i sa dekanom Fakulteta islamskih nauka prof. dr. Alijem Çelikom, koji su istaknuli kako im je izuzetno zadovljstvo što je ovakav vid saradnje uspostavljen između naša dva univerziteta, budući da je, istovremeno kada je mr. Mersiha Čaušević boravila u Kütahyi, šest profesora sa Univerziteta Dumlupınar boravilo na Univerzitetu u Bihaću (Islamski pedagoški fakultet) u okviru istog programa mobilnosti.