Ljetna škola Univerziteta u Mariboru "Tourism and Agriculture = Agritourism, Tourism Culture and More"

20.05.2022 - 11:15

Agronomski fakultet Univerziteta u Mariboru organizuje prvu ljetnu školu naziva "Tourism and Agriculture = Agritourism, Tourism Culture and More" a koja će se desiti od 5. do 9. 2022. godine. Škola će ponuditi predavanja iz oblasti turizma, projektnog menadžmenta, organske agrikulture, sigurnosti hrane, marketinga, kao i različitih sektora agrikulture i njihove povezanosti sa turizmom. Škola je povezana sa preddiplomskim i postdiplomskim studijima visokoškolskih ustanova CEEPUS mreže. Maksimalan broj polaznika je 40 te podrazumijeva po 2 mjesta za svaku instituciju unutar mreže. Rok za prijavu je 10. juni 2022. godine. Prijave ali i informacije, moguće je dobiti putem maila: lazar.pavic@um.si.