Krizni plan Univerziteta u Bihaću

30.09.2020 - 11:10

U skladu sa Naredbom Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, Univerzitet u Bihaću revidira dosadašnje mjere opreza u svojim prostorijama. Detaljne elaboracija Kriznog plana kroz organizaciju rada Univerziteta u Bihaću dostupna je u PDF-dokumentu kojega potpisuje rektor Univerziteta u Bihaću prof. dr. Fadil Islamović.